מדיניות הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה

 • העובדים של פלסאון הינם המשאב החשוב ביותר של החברה. מערכת היחסים בין החברה לעובדים היא אבן יסוד להצלחה ולקיימות הארגון.
 • כחברה יצרנית, אנו מודעים לכך שמשאבי טבע הם נכס של הציבור, של הקהילה המקומית והרחבה, של כלל אזרחי כדור הארץ ולכן אנו מחויבים לעקרון של פיתוח בר קיימא למען דורות העתיד.
 • אנו, המנהלים בפלסאון בכל הדרגים, מחויבים להנחלת והטמעת תרבות בטיחות ואיכות סביבה ושואפים להוות דוגמה להתנהלות ראויה.

הנהלת פלסאון מתחייבת:

 • לפעול באיזון נאות בין פיתוח כלכלי לבין שמירת בטיחות העובדים והגנה על הסביבה.
 • לקיים את הוראות הדין הנוגעות לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים ולהשפעות הסביבתיות.
 • לספק לעובדים סביבת עבודה בטוחה- לפעול בצורה פרו-אקטיבית, לזיהוי ובקרה של סיכונים בעבודה ופגיעה בסביבה.
 • להפקת לקחים מאירועי בטיחות ואירועים סביבתיים ולבצע פעולות מתקנות בראייה כלל מפעלית.
 • למסור מידע ולהדריך את העובדים לגבי סיכונים בעבודה, לגבי הוראות הבטיחות, לגבי לקחים הנלמדים מאירועי בטיחות ולוודא שכלל המנהלים והעובדים פועלים על פיהם.
 • לקבוע מטרות ויעדים בתחום הבטיחות ואיכות הסביבה ולבצע תכנית פעולה למימושם.
 • לפעול לשיפור מתמיד של תנאי הבטיחות והבריאות ומזעור פגיעה סביבתית.
 • לקיים מערכת ניהול בטיחות ובריאות לפי דרישות תקן ישראלי 18001. ומערכת ניהול סביבתית לפי דרישות 14001 ISO.
 • הנהלת פלסאון רואה בכל אחד מהמנהלים והעובדים, אחראים לשמירה על בטיחותם ובריאותם האישית ולצמצום פגיעה סביבתית.
אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z